Etableringskostnader

Alle medlemskap betalt med avtalegiro
399,-
* For student/60+ kr 250,-
Kortkostnad alle kundar
150,-
* Om kunde ikkje allereie har kort
Wellness-nøkkel
350,-

Treningsavgift

Månadleg treningsavgift
470,-
* Føreset avtalegiro

Familieavtale

Etableringskostnad for påfylgjande familiemedlemmar
250,-

Månadleg treningsavgift for 2 personar
790,-

Månadleg treningsavgift for 3 el fleire personar
1.095,-

* Kan ikkje fryse månadleg trekk

* Gjeld familiemedlem inntil 21 år med samme adresse

* Føreset avtalegiro

60+ medlemskap

Månadleg treningsavgift
470,-

60+ Familie -15%
799,-

* Gjeld personar over 60 år og 100% uføretrygda personar

* Kan fryse inntil 6 valfrie månader i året

* Føreset avtalegiro, ingen minimums avtaleperiode

Flexi

Månadleg treningsavgift
615,-

* Kan fryse inntil 6 valfrie månader i året

* Føreset avtalegiro, ingen minimums avtaleperiode

Offshore

Månadleg treningsavgift
315,-

* Gjeld for personar som jobbar borte frå heimstaden i faste turnusordningar

* Føreset avtalegiro

Student/vidaregåande

Månadleg treningsavgift
400,-

* Kan fryse intil 3 mnd pr år

* Føreset avtalegiro

Bedriftsavtale

Etableringskostnad for bedrifter
4.000,-

* Gir tilsette med sambuar/ektefelle fri etablering i 6 veker etter oppretting av avtale

Månadleg treningsavgift
445,-

* Sponsorbeløp vert avtalt ved oppstart av bedriftsavtale

* Føreset avtalegiro

Drop-in

Drop-in
150,-

* For gjestar hos ToppTrening

* Gir fri trening ein heil kalenderdag