Desse reglane gjeld for booking/reservasjon gjennom «Min Timeplan»

 1. Reservasjon av gruppetimar opnar 4 dagar før.
 2. Reservasjon av timar kan gjerast via appen «MyWellness» inntil timen startar, eller ved å kontakte resepsjonen
 3. Avbestilling av reserverte timar kan via appen «MyWellness»» inntil 1 timar før timen startar. Deretter må avbestilling skje via telefon/resepsjonen Tlf. 700 69 433. Ein kan også sende e-post til post@topptrening.no.
 4. Det er uavgrensa plassar på venteliste. Dersom nokon avbestiller, og du står på venteliste, får du varsel om at det er ledig plass (NB! Krev at du har aktivert varsling i MyWellness-appen). Dette varselet går til alle på ventelista. Då er «først til mølla»-prinsippet. Den som først bookar seg, får plassen.
 5. Innsjekking på reserverte timar opnar 20min før timen. På sykkeltimar vil scanning av QR koda på sykkelen fungere som registering av oppmøtet. På gruppetimar elles, må ein hugse å setje timen som «Utført» innen 3 timar etter timen er fullført.
 6. Du må alltid ha med deg nøkkelkortet på trening.
 7. Du «mister» plassen din 1 min før timen startar. Personar som står i kø får plassane til dei som ikkje møter.
 8. Alle som skal på gruppetimar må vere innsjekka.
 9. Reserverte timar som ikkje er avbestilte/ikkje møtt, vert handsama slik (gjeld kvart halvår): 1.gong = advarsel pr. epost. 2.gong = Faktura kr 100,-.
 10. Du kan reservere gruppetimar via «MyWellness» 24 timar i døgnet.
 11. Gruppetimar som har låg deltaking 4 veker på rad, kan gå ut av timeplanen.