Reglar for booking gruppetimar

BOOKING

1. Reservasjon av gruppetimar opnar 4 dagar før

2. Reservasjon av timar kan gjerast via ToppTrening appen på
mobil/nettbrett, eller via PC og www.topptrening.no – klikk deg inn på
gruppetimar og logg inn med epost og passord.

AVBESTILLING

3. Avbestilling av reserverte gruppetimar kan gjerast via same metode,
inntil 1 time før timen startar. Deretter må avbestilling skje via melding
til resepsjonen – send epost til post@topptrening.no

VENTELISTE

4. Det er nummerert plass på venteliste. Dersom nokon avbestiller, vil den
som er først på venteliste få plass automatisk. Dette skjer automatisk
inntil 30 min før timen startar. Deretter er det oppmøte i resepsjonen som
gjeld.

5. Registrering av oppmøtet kan gjerast på fleire måtar, og må gjerast
innan timen startar. Dette for å kunne gi plass til dei som står på
venteliste. Les kortet i kortlesaren eller bruk appen – Velg Inngang –
Gruppetime.

6. Du må alltid ha med nøkkelkortet eller mobilen (appen) for å registrere
deg på gruppetimar. Dette for å unngå «no show».

7. Står du på venteliste, men er på senteret og trenar, må du også hugse å
registrere nøkkelkortet eller sjekke inn via bookingsystemet.

8. Får du melding om at du har fått plass på ein gruppetime etter at du har
stått på venteliste, må du hugse å melde deg av dersom du ikkje kan møte.
Du får automatisk plass på gruppetimen inntil 30 min før timen startar,
dersom du står på venteliste og det blir ein ledig plass. Etter dette er
det oppmøte i resepsjonen som gjeld.

REGISTRERING AV OPPMØTE/NO SHOW

9. Alle som skal på gruppetimar må vere innsjekka, dvs. at du må ha
registrert nøkkelkortet ditt innan 2 min før timen startar.

10. Du «mister» plassen din 2 min før timen startar dersom oppmøtet ikkje
er registrert. Personar som står i kø ved resepsjonen får plassane til dei
som ikkje møter.

11. Reserverte timar som står som «no show» vert behandla slik:

a. 3 tilfeller av «no show» iløpet av 30 dagar vil automatisk føre til 30
dagar utestengelse av bookingteneste online (via app eller nettside).

b. Dette er ei automatisk teneste og det er difor viktig at du får
registrert oppmøtet med nøkkelkortet/app.

c. Er du utestengt frå bookingen, kan du reservere gruppetimar ved
personlig oppmøte i resepsjonen.

12. Du kan reservere gruppetimar online/via app 24 timar i døgnet.