Antidoping seminar 5.april

Tysdag 5.april kl 17-19 arrangerer ToppTrening i samarbeid med Ørsta Idrettslag og politiet i Ørsta eit seminar der antidopingarbeid vert set på agendaen. Vi får besøk av dyktige og engasjerte foredragshaldarar, som har ulike innfallsvinklar på kvifor nokre vel uheldige snarvegar til ein sterkare kropp og betre utsjånad.

Dette er eit foredrag for foreldre, ungdommar, besteforeldre, lærarar, trenarar og alle som har med oppveksande ungdom å gjere.

Therese Fostervold Mathisen: #fitspiration gone wrong!

Ernæringsfysiolog, tidlegare aktiv utøvar i styrkeløft og Atletic Fitness, Ph.d. stipendiat v/Norges Idrettshøgskule – bruk av trening som behandling av spiseforstyrrelser. Therese har dei siste åra halde gripande foredrag på FitnessConvention, der ho mellom anna set store spørsmålsteikn ved instagrambilete som vert lagt ut for å «inspirere andre». Hastag’s som #sommerkroppen  #drømmekroppen #fitspiration med bilete av perfekte kroppar, mageruter, blodårer, salatar og #nopainnogain er meint å inspierere andre til å bevege seg meir, men viser seg å ha heilt motsatt effekt.

Folk flest vert deprimerte og umotiverte og får eit dårligare forhold til eigen kropp ved å følgje desse instagramprofilane. Therese kjem her med eit foredrag som set fokus på problemet, og foreslår eit alternativ til korleis vi skal kommunisere helse og livsstil på ein måte som faktisk motiverer. Therese er fagleg dyktig, engasjerer publikum, og er direkte i bodskapen sin. Dette er heilt klart eit foredrag alle foreldre, lærarar, trenarar, ungdommar og alle som interesserer seg for neste generasjon bør få med seg.

Anti Doping Norge:

Eirin Rise er AntiDoping Norge sin representant og reiser rundt i heile Norge og held foredrag om doping som samfunnsproblem, biverknadar av misbruk, kosttilskudd og trening. Nyare forsking viser at det veks fram ei heilt ny «brukargruppe» innan doping. Tidlegare var anabole steroidar knytta til kroppsbyggermiljøet. No finn ein dette over alt, i alle treningsmiljø og sosiale lag.

Motivasjonen og terskelen for å ta i bruk ulovlege stoff veldig lav, og det er målet om ein betre presentasjon framfor prestasjon som er noko av årsaken. Her får vi fakta om korleis doping er eit problem i Norge, og kva vi kan gjere for å ta eit nydelig standpunkt i kampen mot doping og kroppspress.

Inngått avtale med AntiDoping Norge

ToppTrening har iløpet av sommaren inngått avtale om «Rent senter» med Antidoping Norge. Dette fordi vi ynskjer eit reint, sunt og helsefremjande treningsmiljø. Vi synest det er viktig å ta eit tydelig standpunkt og ha klare og gode holdningar på dette området. Eit samarbeid med AntiDoping Norge var difor natrulig.

Kva betyr dette for deg som kunde?

For deg som kunde betyr dette tryggheit, og eit reint og trivelig treningsmiljø. Det betyr også at alle som har avtale med oss må godta vår antidoping policy. Sidan 2013 har alle som har signert avtale med oss, godtatt dette vilkåret, men no har vi også moglegheit til å innkalle kundar til samtale (ved mistanke om doping) og vidare innkalle til dopingkontroll utført av AntiDoping Norge.

Dei tilsette vert også kursa i AntiDoping Norge sitt antidoping arbeid, korleis oppdage og handtere mistanke om doping, kjennskap til ulike dopingmiddel og rettigheiter både kunden og senteret har.

I desse dagar jobbar vi med å informere kundane om endringane i medlemsvilkåra, og håpar at dette skal skape eit godt, helsefremjande og  sunt treningsmiljø hos oss.

 

Eit utdrag av medlemsvilkåra kan du lese her:

«Som medlem av ToppTrening tek eg avstand frå å nytte dopingmiddel, og eg er kjend med at bruk av dopingmiddel utgjør eit vesentlig misleghald av medlemsavtalen, som gir ToppTrening rett til å heve avtalen med umiddelbar verknad.

Eg forpliktar meg til ikkje å nytte dopingmiddel som står på særskild dopingliste for treningssenter. Eg er kjend med at lista kan finnast på www.rentsenter.no «

Sprek mamma

Sprek Mamma er «Mor & barn»-timen i ny innpakking!
Treningstrendane endrar seg, og vi har gitt mor&barn timen eit lite løft med tråd i tiden. I tillegg er Ingeborg med som instruktør, slik at Trude og Ingeborg deler på timen.

Sprek mamma er ein gruppetime der barnet er aktivt med i økta, og målet er både å skape god relasjon til barnet, men mest av alt å styrke muskulatur og kondisjon etter fødsel. Difor er det stort fokus på øvingar der barnet trygt kan vere med, og samtidig at mor får utfordra kroppen.

Innhald: oppvarming, kondisjon og styrke, bekkenbunnstrening, mage/rygg og uttøying. Timen varer ca. 45- 50 min.

Kven kan delta?
«I følge the American College of Obstetricians and Gynecologists, er det individuelt når man kan gjenoppta trening. Ett kriterium er selvsagt at det må være fysisk og medisinsk trygt. Når dette tidspunktet inntreffer, varierer. Noen klarer å trene litt bare noen dager etter en fødsel, mens andre trenger flere uker på å komme seg. Har du gjennomgått en komplisert fødsel, eller keisersnitt, kan det gå mer enn seks uker før du kan gjenoppta treningen» www.nhi.no

Det er i stor grad individuell vurdering om du kan delta, men er du usikker, så sprø lege eller fysioterapeut. Vi kan også vere behjelpelig med svar. Ta med bilstol eller vogn inn i gruppesalen, eller barnet kan ligge på matter på golvet under timen.

Pris:
Gratis for kundar ved TT (gjeld avtalegiro-kundar), men vi må ha påmelding for å vite om det er grunnlag for å køyre timen.

15 økter (1.sept – 8.des) kr. 1800,-
Drop in: 150,-

Instruktør: Helse- og treningsterapeut/PT Trude Flø Johnsen (ansvarlig) og kosthold-/treningsrettleiar Ingeborg Tusvik Nupen

Påmelding: Send epost til post@topptrening.no eller bruk kontaktskjema på nettsida.

Nokre tips:
* ta med drikkeflaske, ein liten handduk og gode innesko til mor
* ta med eit liggeteppet til barnet
* bruk ein god sports-BH, som gir god støtte
* det kan vere litt golvkaldt, så kle barnet i ullkle

Langvarige ryggsmerter?

Har du langvarige ryggplager og kjenner at smerteplagene stadig vender tilbake? Kanskje dette er noko for deg:

Ryggskule med Fysio1 og Topp Trening
I oktober og november arrangerer vi ryggskule for personar med langvarige ryggplager. Kurset starter med ein eigen introduksjonsdag Fredag 31.10.14 (kl. 08.00 – 10.00) før ein tek til med eit trenings – og undervisningsopplegg som går over tre veker:

Veke 45
Måndag (03.11.14) kl. 08.00 – 10.00
Fredag (07.11.14) kl. 12.00 – 14.00

Veke 46
Måndag (10.11.14) kl. 08.00 – 10.00
Fredag (14.11.14) kl. 12.00 – 14.00

Veke 47
Måndag (17.11.14) kl. 08.00 – 10.00
Fredag (21.11.14) kl. 12.00 – 14.30

Hjå ryggskulen vil ein kunne lære om funksjonen til ryggen, skadar og smertemekanismer, samt korleis ein kan gjere tiltak for å betre sine smerteplager.

Kursarrangørane er fysioterapeutane Thomas Ose Silseth og Erik Drange Tønnessen (Fysio1) samt personlig trenar Trude Flø Johnsen (Topp Trening).

Alle som melder seg på vil gå gjennom ei førstegangsundersøking hjå ein av fysioterapeutane og ein vil kartlegge om gruppeopplegget passer til vedkomande sitt behov. All gruppetrening kan tilpassast, og vil foregå som stasjonstrening slik at kvar enkelt kan jobbe i sitt eige tempo. Treninga vert rettleia av fysioterapeut.

Treningsopplegget til Ryggskulen:
• Alle får eit individuelt tilpassa treningsopplegg som ein bruker under bolken “Individuell trening i gruppe” der ein får oppfølging av fysioterapeut.
• Gruppetrening (sirkeltrening) funksjonell styrketrening med fysioterapeut
• Kondisjonstrening (sykkel, elipsemaskin, stepmaskin, gange i motbakke), og dette blir eit utgangspunkt for vidare trening i tida etter Ryggskulen.
Alle bolkane vil innehalde ein teoridel i forkant av økta.

Pris: Då dette er første gang vi arrangerer Ryggskulen, vil det være ein introduksjonspris på 2500kr per person og inkluderer førstegangsundersøking, introduksjonsdagen, kursmateriale, eit spesialtilpassa treningsopplegg, samt oppfølging gjennom 6 økter (12 timar).

Har du lyst å melde deg på Ryggskulen, eller berre har spørsmål: 
Kontakt fysioterapeut Thomas Ose Silseth 
Tlf: 980 72 439
E- post: fysio.thomas.o.silseth@gmail.com

Sommarjobb som Personlig Trenar!

Amir er nyutdanna Personlig trenar, og skal jobbe på ToppTrening i sommar. No har du sjansen til å gjere eit sommarkupp på PT! Kom i ditt livs sommarform med god hjelp frå ein engasjert og livlig Ørsta-gutt.

Vi gir 20% rabatt på 10, 5 eller 1 PT- time med Amir.

Prisdøme: Ved kjøp av 5 timar sparer du kr. 500,- (totalpris kr. 2000,-). Ved kjøp av 10 timar sparer du kr. 900,- (Totalpris kr. 3600,-). Timane må nyttast innan utgangen av august.

Litt om Amir: Han har alltid vore aktiv og drive med kampsport, handball og fotball. Grunna skader måtte idretten leggast på hylla, men interessa for trening gjorde at han har utdanna seg til personlig trenar. Til hausten er det meir utdanning innan helse og trening, og sommaren vert brukt til å hjelpe deg i form 😉

«Mitt mål er å få deg til å kome i gong med trening, lære korleis og kvifor ein gjer ulike øvingar,  og hjelpe deg til å yte det beste du kan! Eg hjelper deg til å få maksimalt utbytte av treninga slik at du når dei måla du har sett deg» – Amir Muric

Fettforbrenning?

Fekk eit spørsmål frå ein kunde idag som eg kunne tenke meg å dele med alle, det er nok fleire som lurer på det same 🙂

1. Når forbrenner ein mest kaloriar; bruke to timar på fjellet, eller «peise på» å bruke berre en? (same distanse).

2. Jogge en halv time eller gå en time?

Svar på begge spørsmåla:

Det har tidlegare vore sagt at det å gå ein distanse, eller jogge ein distanse gir det same kaloriforbruket, fordi det å flytte ei masse, ei distanse, krev like mykje energi. Men det å jogge er tyngre enn å gå, fordi ein flyttar kroppen meir opp og ned (vertikal forflytting i tillegg til fartsretninga), har eit kraftigare avspark og landing, noko som aukar forbruket meir enn om du går same distanse. Så til spørsmålet ditt om kva som gir høgst kaloriforbuk vil det vere den aktiviteten med høgast intensitet, altså det å jogge. Det betyr ikkje at lavintensitet og rolige fjellturar ikkje er positivt! Det er viktig for å forbedre muskelen si evne til å omdanne energi, altså forbrenne kaloriar. Så ja takk, begge deler 🙂 Håper det gav svar på spørsmålet ditt 🙂

Kom gjerne med fleire spørsmål!

Styrketrening for eldre

Eldre i vinden! Det blir fleire eldre, og vi har ikkje nok sjukeheimsplassar til alle. Bør det ikkje vere ei målsetting at fleire eldre klarer seg sjølv lengre? Vil ikkje det vere godt for sjølvverd og sjølvrealisering? For livsglede og helse? Det er muskelmassen som forsvinn først. Eldre kan trene tung styrketrening på lik linje med yngre, men dei vil ha mykje meir att for det. Så det er berre å kome seg opp av godstolen, ta seg 10 knebøy og løfte handlenetta 10 gonger før ein set dei ned. Styrketrening for eldre er eit middel for å behalde ei god fysisk og psykisk helse!

Klikk her for å lese meir om temaet.