TT-NYTT!

Les den fantastiske historia til Per Lund, som har gått ned 40 kg ved hjelp av trenings og kosthaldsendringar!

ToppTrening lanserer TT-NYTT der vi delar kundehistorier, informasjon om aktivitetar på senteret, samt tips og råd kring trening. Første utgåve kjem no, og vi har ambisjonar om 3-4 utgåver i året.

Les heile nyheitsbrevet her:

ToppTrening oppgraderer!

ToppTrening står for kvalitet i alle ledd, dette omfattar også treningsutstyret! I samarbeid med ein av verdas største leverandørar av treningsutstyr, Technogym levert av Qicraft Norway AS, får du eit treningssenter fullspekka med det nyast og beste utstyret på marknaden!

Med nytt utstyr blir det enklare å nytte «MyWellness» – appen i treninga. Vi veit at treninga og aktiviteten din ikkje berre skjer på treningssenteret, og med nye funksjonar i utstyret kan du no springe favorittløypa di utandørs inne på våre nye SkillRun møller. Vi er opptatt av heile livsstilen, og med MyWellness-appen kan du registere all aktiviteten din, også det du gjer heime og ute.

På det nye kondisjonsutstyret vil du lett kunne fortsette å sjå favorittserien din på Netflix, eller få videoinstruksjon om korleis du skal utføre treningsøkta di. Vi hjelper deg igong!

Alle dei nye styrkeapparata vil ha fargeskjerm som viser deg korleis du kan stille inn apparatet, og undervegs i treninga får du informasjon om korleis du skal utføre rørsla. Endelig er teknologi enkelt! Skjermane er intuitivt sjølvforklarande, men dersom du ikkje er så kjend med teknologien, så frykt ikkje, vi hjelper alle.

I samband med oppgraderinga av utstyrsparken, må vi halde stengt to dagar i desember. Det er onsdag og torsdag 12 – 13 desember. NB! Med atterhald om endringar frå fraktselskapet! Meir informasjon om dette får du ved å følge oss på facebook.

Nytt utstyr gir også nye moglegheiter. Frå nyttår startar vi difor opp med «bootcamp» timar. Dette er gruppetimar som vil utfordre atleten i deg, og vi ser verkeleg fram til å starte opp med desse timane!

SkillMill – unik mølle utan motor

 

SkillRun – råaste mølla som finnast!

Ta trappa med Climb frå Technogym

Neste økt ventar på deg!

Vi får PeckDeck til bryst!

Tyngre manualar? JA! 34 – 38 kg

CrossCable station – mange moglegheiter

Berøringsskjerm med intuitive forklaringar.

 

 

Sprek mamma

Sprek mamma startar opp att tysdag 4.september kl 1100 – 1155! Ta med barnet på trening og få ei god treningsøkt der mor er i fokus. Påmedling til post@topptrening.no!

15 gonger – 1800,-

Drop in: 160,-

Timen er inkludert i månadsavgifta for medlemmar ved ToppTrening. Send likevel påmelding før oppstart!

Nedanfor er beskrivelse av opplegget og timen. 

Om timen

Gruppetrening for mor og barn med fokus på kondisjon og styrke. Timane er oppbygd med oppvarming (ca. 10 min enkel aerobic), der etter styrkeøvingar med bruk av kroppsvekt eller ulike hjelpemiddel (BasisBall/ Bosu/ step/ miniband/ strikk etc.). Ingen koordinasjons-krevjande kombinasjonar, men generell styrke for heile kroppen, og spesifikk styrke for øvre rygg, mage og bekkenbunn. Vi vurderer nivået i gruppa og tilpassar utifrå det, difor vil vi variere type øvingar etter kvart som vi kjenner kva kroppen meistrar. Uttøying/avspenning til slutt. Timane varer ca. 55min.

 

Kven kan delta?

«I følge the American College of Obstetricians and Gynecologists, er det individuelt når man kan gjenoppta trening. Ett kriterium er selvsagt at det må være fysisk og medisinsk trygt. Når dette tidspunktet inntreffer, varierer. Noen klarer å trene litt bare noen dager etter en fødsel, mens andre trenger flere uker på å komme seg. Har du gjennomgått en komplisert fødsel, eller keisersnitt, kan det gå mer enn seks uker før du kan gjenoppta treningen» www.nhi.no

 

Vi legg opp til at barnet kan vere ein aktiv del av timen, men vi har størst fokus på at mor får bevege seg. Det er mulig å ta med bilstol eller vogn inn i gruppesalen, eller barnet kan ligge på matter på golvet under timen. Ta gjerne med tepper til barnet, det kan vere golvkaldt. 

 

TOPPtrent til sommaren?

TOPPtrent til sommaren?

Bli med på årets sommar-utfordring 😀

20 økter på 48 dagar – klarer du det? JA!

Utfordringa finn du i MyWellness-appen. Meld deg på idag og kom i knallform til sommarferien.

Desse øktene er teljande i utfordringa:
Alle gruppetimar – inkludert organiserte utetreningar i TT-sin regi
Alle sykkeltimar
All trening utført på ToppTrening registrert i MyWellness-appen
All trening utført med TGS-nøkkelen

Dobbeløkter (sykkel + mage/rygg) tel som 1 økt. 

Møt Herman!

Herman Hjertvik er tilsett som ny treningsrettleiar på ToppTrening. Du møter han kvar tysdag og onsdag ettermiddag/kveld. Sikre deg ein time med han snarast – kontakt resepsjonen eller send oss ein epost for å bestille time.

 

Om Herman:

Eg er 20 år gamal og kjem frå Ørsta. Etter tre år på ein av Noregs beste vidaregåande skular innan idrett (Toppvolley Norge i Rogaland) har eg fått tilegna meg mykje kunnskap om det å trene rett og variert. Ikkje berre for å verte betre i volleyball, men korleis trene for å unngå potensielle skadar innan idrett generelt og i samanheng med styrketrening.

 

Eg ser fram til å ta fatt på ein ny og spanande jobb som treningsrettleiar på Topp Trening og trur det vil gje både meg og forhåpentleg vis alle som nyttar seg av tilbodet, ei god og lærerik erfaring innan trening og fysisk aktivitet.

 

Kva er dine drivkrefter?

Ved å ta «Aspirasjonstesten» får du eit svar på kva som er dine drivkrefter til trening. Når vi veit noko om det kan vi lettare tilpasse treningsprogram, anbefalingar og treningsmetodar slik at du har større sannsyn for å nå målsettingane dine. Det gir deg ein betre peikepinn på kva gruppetimar som passar til deg, eller kva type trening du bør fokusere på.

Her er ein presentasjon av dei seks hovudtypane av drivkrefter. Det er sjeldan vi er berre ein av desse, gjerne er vi ein kombinasjon av dei ulike. Det gir oss fleksibilitet og større moglegheiter i treninga.

 

 

Det skjer på ToppTrening!

Allehelgensdagen er vel gjennomført og november har melda sin ankomst, med krisp og kald luft, og gløtt av sol! Samtidig er det stor aktivitet på ToppTrening – her får du informasjon om kva som skjer framover:

 •  

  Avtale med Møre Folkehøgskule; 17 elevar ved Adventura Body & mind skal delta i organisert- og individuell trening på ToppTrening i november. Gruppesalen vil i perioder vere opptatt; sjekk timeplanen for oppdatert informasjon.

 •  

  Fysio1 har fleire treningsgrupper på gang:

  • I tillegg til samarbeidsprosjektet «Balansegruppa» for eldre, har fysioterapeut Thomas Ose Silseth ei treningsgruppe tysdagar kl 1430 – 1530. Her er nokre ledige plassar!
  •  

   Osteopat og fysioterapeut Erik D. Tønnessen startar styrketreningsgruppe for deg som skal springe fort og hoppe langt. Dette er eit opplegg med styrketrening, hink og hopp, samt forebyggande trening for å unngå hamstringstrekk. Her er deltakarar frå friidrettsgruppa, hanballgruppa vil verte invitert, og det er ope for andre som føler dette kan passe. NB! Påmelding – kontakt oss.

  •  

   Dynamisk tøyning kvar torsdag kl 0830 – 0900 – Dette starta som eit tilbod til dei som jobbar på «huset», men vi vil gjerne ha med fleire, så her er det fritt fram for å møte opp.

 •  

  Workshops – Ingeborg T. Nupen held foredrag onsdag 9.november kl 1930 – 2015 om «Mat for helse – her får du mange praktiske råd. Påmelding via epost til post@topptrening.no

 •  

  ToppTrening sine tilsette skal delta på kurs torsdag 18.november, og resepsjonen vil vere stengt på kveldstid grunna dette. Timeplanen vil også verte endra gruppa kursing, men kurshaldaren vil ha ein eksklusiv gruppetime med ToppTrening-kundane!

 •  

  «Ta med ein ven»-trening laurdag 26.november! Denne laurdagen kan du ta med ein ven på trening, og vi held ope hus med ulike tilbod og gruppetreningar kl 13 – 17. Meir informasjon om oppsettet vil kome. Her vert det gode tilbod på m.a. produktpakkar.

Fagleg påfyll!

NIH FitnessConvention 2016 er det største inspirasjonssamlinga for treningssenterbransjen, og er eit årleg arrangement. Her møter ein alt frå nye treningstrendar og show, til gode klassikarar og viktige foredrag. Foredraga vert ofte halde av doktorgradsstipendiatar, professorar, og andre fagpersonar innan tema fysisk aktivitet, helse og trening. ToppTrening har deltatt feire år på rad, som eit ledd i å halde seg fagleg oppdatert, både på teori og i praksis.

Gode gruppetimar

Trude Flø Johnsen frå ToppTrening var invitert til å presentere ein sykkeltime på årets Convention, og hausta mange gode tilbakemeldingar etter gjennomføringa. At eit lite treningssenter i Ørsta vert inviterte til å spre treningsglede på ei nasjonal arena, er ei stor tillitserklæring, og eit teikn på at vi gjer mykje godt på ToppTrening. Vi har eit inderleg ynskje om at alle som deltek på gruppetimar hos oss skal verte sett, møtt og motiverte til å kome igjen. Tilbakemeldingane frå kundane våre er at dei trivast svært godt hos oss, sjølv om vi til stadigheit jobbar med å verte betre.

Meir kvardagsaktivitet!

Dersom ein skal prøve å gi ei kort oppsummering frå alle dei ulike tema som vart presentert på foredraga, er det at sjølv om fleire trenar meir, er vi som befolkning for inaktive. Dei 2-3 timane vi trenar på ettermiddagane gjer ikkje opp for at vi er stillesittande 60% av den tida vi er vakne. Aktivitetsnivået i Noreg er eit av dei dårligaste i Europa, sjølv om skilnadane er store. Ein må likevel ikkje «miste motet», men sjå kva kvar og ein kan gjere for seg sjølv for å vere litt meir i rørsle. «Rørsle» er eit viktig stikkord dersom ein vert skremt av ordet «trening». Å stå framfor kontorpulten, å parkere bilen lengst vekk frå inngangspartiet, gå trappene, leike med borna og sitte mindre, vil påvirke energiforbruket og gjere at aktivitetsnivået aukar og den fysiske helsa vert positivt påverka. Eitt tips kan vere å slå av TVen og logge av telefonen ein time tidlegare enn du gjer på kvelden, og sjå kva som skjer!

 

Frå ToppTrening var det i år 4 deltakarar. Her ser vi Camilla, Trude, Kristian og Else ved standen til QiCraft, som leverer utstyr frå kvalitetsleverandøren Technogym. Dei presenterte også ei verdsnyheit, med ei revolusjonerande ny tredemølle!

NIH_4

Yoga med Toni

Dagens «gla’sak»: Toni Dalene skal ha fleire yoga timar på ToppTrening. Kvar tysdag kl 1730 – 1830, første gong 4.oktober. Vi takkar for ynskjer og tilbakemeldingar frå dykk om yoga på kveldstid, og gler oss over at Toni kan ta på seg oppdraget.

Det er plass til 15 deltakar pr. økt, og det er ein open time der du kan kome på Drop in. Vi oppmodar likevel kundar til å nytte bookingsystemet og reservere plass på førehand.

«Workshop»

Her finn du ei oversikt over workshopar vi skal ha i haust. Dette er eit gratistilbod til deg som er kunde på ToppTrening – hos oss får du det «lisje ekstra»

Fysioterapeut og osteopat Erik Drange Tønnessen skal ha desse workshopane:

13.september: «Born og trening; kva skadar er vanlege og kva kan ein gjere?»
11.oktober: «Skulder og senelidingar – slik kan du styrketrene»
22.november: «Senebetennelse – er det noko anna? Fakta og myter.»
24.januar:» Rygg – Mytar og fakta. Skal ein bevege seg?»

Meir informasjon om kvart tema vil vert publisert på facebooksida til ToppTrening.

 

Kosthaldsrettleiaren og instruktør på livsstilskurset Ingeborg T. Nupen har foredrag onsdag 9.november. Temaet er «Mat for helse». Set av kvelden kl 1930 – 2010 og få med deg Ingeborg sine beste tips for eit helsefremjande kosthald.