Varsel om prisendring

Varsel om prisendring frå 1.februar 2021

I tråd med endringane i konsumprisindeksen, basert på utviklinga dei 12 siste månadane, endrer ToppTrening AS prisane på medlemskapa. Vi følger konsumprisindeksen for «Kultur og fritid». Dei siste 12 mnd er denne på 4,6 % (pr. november 2020).

Det er eit stort hopp, og vil utgjere store endringar i prisen for deg som medlem. ToppTrening velger difor å følgje hovudindeksen pr 30.11.2020 og justerer med 1,7 % (runda opp til nærmaste heile krone).

NB: Prisjusteringa vil tre i kraft 6 mnd etter nyteikning av medlemskap. Jamfør kontrakta, punkt 3 (les alle vilkåra her) har du 6 mnd prisgaranti ved inngåelse av nytt medlemskap. Unntak: auka statlege avgifter i denne perioden.

Prisjusteringa vert aktivert 1.februar 2021.

Kva må du som kunde gjere?

  1. Sørg for at beløpsgrensa på avtalegiroen dekkjer månadsbeløpet.
  2. Elles treng du ikkje å gjere noko.
Gjeldande prisar frå 1.februar 2021

Januartilbod!

Velkomen til ToppTrening! Vårt motto er «Energi – helse – trivsel». Dette er grunnmuren ToppTrening. Vi er her for å gi deg meir energi, vi ynskjer fysisk aktivitet for ei betre helse, og vi ynskjer at du skal trivast hos og med oss. Vi bryr oss om deg, vi ynskjer det beste for deg, og vi har fokus på helsefremjande trening.

Vi utviklar oss, oppdaterer oss, og gjer ny teknologi tilgjengelig for deg. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, frå leverandør til deg som kunde. Har du fått med deg siste oppdateringa i sykkelsalen? Vi har den mest moderne og avanserte sykkelen på markedet. Du skal vere trygg når du trenar hos oss! Fristar det å vite meir om oss? No får du eit kjempetilbod:

JANUARTILBOD

Vi har 30 flotte treningsbaggar (rosa og blå) som vi deler ut til dei 30 første kundane som opprettar medlemskap hos oss. Tilbodet varer til 31.janauar 2017, eller så langt lageret rekk!

I tillegg får dei 10 første kundane  2 PT timar med Amir med på kjøpet! Dette er eit knalltilbod til deg som treng litt ekstra hjelp til å kome i gang!

Ikkje nok med det; i januar er nøkkelkortet inkludert i etableringskostnaden, og du sparer 150,-!

 

NB – tilbodet kan ikkje kombinerast med andre allereie rabatterte tilbod.

 

Er du fortsatt i tvil om du bør velgje oss? Kom innom og slå av ein prat ! 

Påska på ToppTrening

Påska på ToppTrening vert full av inspirerande gruppetimar, med mange gode treningsøkter. Instruktørane våre er klare til å gi deg motivajson, inspirasjon, og treningsøkter fulle av energi. Nytt påska til å samle overskot ved å investere i gode treningsøkter. Reserver deg plass å gruppetimar, dei fleste angrar ikkje på ei treningøkt, men på at ein vart verande heime… Vi sjåast på ToppTrening i påska!

Fri etablering til 16.januar

Godt nyttår alle saman! Vi startar det nye året med knalltilbud! Dei 20 første kundane får med ei gratisveke du kan gi til ein ven, i tillegg er du med i trekning av ein ToppTrening-bag, t-skjorte, nøkkelring og 2 valgfrie YT-produkt! Tilbodet varer til laurdag 16.januar og vi spanderer også etableringskostaden til alle nye kundar! (Du sparer 399.-)

Kontakt oss HER for å kome igang!

Pakketilbod!

Vi har utvikla ulike produktpakkar som skal gjere det lettare for deg å velgje rett produkt etter behov, samt at det vert rimeligare for deg. Her er ei liste over dei ulike produktpakkane:

 

«Kroppsanalyse» – 1 kroppsanalyse 15min – 350,-

– Grafisk skjema (Skriftleg)

– Munnleg tilbakemelding

– 50% rabatt på neste måling dersom ein bestiller på første konsultasjon!

 

«Analysepakke 1» 1 kroppsanalyse 15min + 1 konsultasjon med kostrettleiar (45 min) 550,-

– Kroppsanalyse
– Konsultasjon
– Utfyllande skriftlig tilbakemelding
– Oppskrifter 

«Analysepakke 2» 1 kroppsanalyse 15min + 2 konsultasjonar med kostrettleiar (2x30min) 850,-

 

«Analysepakke 3» 2 kroppsanalyser (2x15min) + 2 konsultasjonar med kostrettleiar (2x30min) 1025,-

 

«Startpakken» 5 PT timar + 2 konsultasjonar med kostrettleiar (2x30min) 2900,-

– Testing av fysisk form (styrke/kondisjon)
– Kroppsanalyse
– 5 økter med PT
– 2 konsultasjonar med kostrettleiar – gjennomgang av kosthaldet
– Utfyllande skriftlig tilbakemelding, tips og råd
– Oppskrifter

«Grunnpakken» 10 PT timar  4500,-
-Testing av fysisk form (kondisjon og styrke) Test/retest
– Kroppsanalyse
– Treningsplan for heile perioden
– Målsetting

 

«Full pakke» 20 PT timar + 2 konsultasjonar med kostrettleiar 8600,-

– Testing av fysisk form (kondisjon og styrke) Test/retest og test midtvegs
– Kroppsanalyse
– Treningsplan for heile perioden
– Målsetting
– 20 økter
– 2 konsultasjonar med kostrettleiar – gjennomgang av kosthaldet
– Utfyllande skriftlig tilbakemelding, tips og råd
– Oppskrifter

Haustferie?

Trene i haustferien? Vi har tilbodet! Tren så mykje du vil i sju dagar for berre kr .300,- Du får tilgang til heile gruppetimetilbodet og tilgang til styrke- og kondisjonsavdelinga frå kl 06-23 kvar dag, også i helgane. Send ein epost til post@topptrening.no eller ring oss på tlf 700 69 433 for å kome i gang! Vi har gratis Wi-Fi!

Visste du at…

…ToppTrening har redusert prisen på etableringskostnaden?

…hos oss kan du surfe gratis når du trenar?

…vi har redusert prisen på student- og offshore-avtalen?

…ToppTrening har instruktørar med over 30års erfaring i gruppetrening, fysisk aktivitet og helse?

…vi kan utføre kroppsanalyse med ei vekt som er medisinsk godkjent, og dermed har oppmot 96% nøyaktigheit i høve gullstandarden?

…vi kan vise intenistetsprofilen for sykkeltimane på storskjerm og du får treningsrapport etter økta?

…hos oss kan du få kosthaldsrettleiing?

…vi har ope kvar dag kl 0600 – 2300?

…vi jobbar kontinuerlig for at kundane skal tivast og få best mogleg utbytte av medlemskapet?

…vi tilbyr Personlig Trening med testing, komplett trening- og kosthaldsprogram, og oppfølging?

 

Dettte, og mykje meir kan du få tilgang til som kunde hos ToppTrening 😉

 

Studentrabatt!

Vi reduserer prisen på studentavtalen frå kr 470,- til kr 399,- i tillegg til at du kan fryse inntil 3 mnd pr år. I tillegg har vi fri etablering ut august! Treningsrettleiing er som alltid inkludert, bestill gjerne time idag.

Offshorekontrakta får også redusert pris. For gjeldande kontrakter gjeld ny pris frå 1.september, for nye kundar er nypris lagt inn. Klikk her for alle kontraktstypane: Prisar

Velkomen til ToppTrening – ditt lokale treningssenter i Ørsta!

 

Vi fjernar bindingstida!

ToppTrening fyl trenden i marknaden og fjernar bindingstida! Dette for at du som kunde skal ha større fridom til å velgje det treningstilbodet du til ei kvar tid synest er best. Vi jobbar kontinuerlig for å vere førstevalet innan trening i Ørsta, og vil jobbe enda hardare for at du skal trivast hos oss. ToppTrening har brei faglig kompetanse, gode samarbeidspartnarar og eit variert utval i både styrke- og kondisjonstrening, gruppetimar i sal, kurs og workshops. ToppTrening er «Energi – helse – trivsel»!

Vi feirar fjerning av bindingstida med fri etablering t.o.m. 31.august 2015!

NB! Bindingstida vert fjerna for alle eksisterande kundar, der kontrakta fortsatt er under bindingstid.

 

Trening i bedrifta di?

Fokus på fysisk aktivitet, i ein kvardag der vi vert meir og meir stillesitjande, er viktig for helsa til den enkelte. Bedrifter som fokuserer på fysisk aktivitet og trening viser at dei tek sine tilsette, og helse, på alvor. Hovudorganisasjonen Virke gjorde i 2012 ei stor undersøking om bedrifter og trening. 85 prosent av arbeidsgivarane meiner at trening betrar helsa til dei tilsette.

Gruppetime eller individuell trening

Vi har to typar bedriftsavtalar, gruppetime eller sponsa medlemskap. Gruppetimen er eit lukka tilbod til bedrifta, der ein har avtalt eit fokusområde (kondisjon/styrke etc.) og eit visst tal på økter. Dette er eit populært tilbod, mange tilsette nyttar seg av det. I tillegg til at det gir god helse og stressmestring, er det sosialt og kjekt!
Sponsa medlemskap er eit alternativ som også er mykje brukt. Bedrifta har ein avtale med ToppTrening, slik at kvar enkelt tilsett har eit individuelt medlemskap. Det gir større friheit slik at den tilsette kan trene når det måtte passe. Sponsa medlemskap er eit fullverdig medlemskap, der ein har tilgang til alt, både styrke-, kondisjon- og gruppetrening. For den tilsette gir sponsa medlemskap redusert etablering (i begrensa periode) og redusert månadskostnad. Nokre bedrifter sponsar heile månadsbeløpet, andre sponsar halve, eller ingenting. Det er opp til bedrifta å bestemme.