Prisar

Les meir

Varsel om prisendring

The following is an excerpt.

Varsel om prisendring frå 1.februar 2021

I tråd med endringane i konsumprisindeksen, basert på utviklinga dei 12 siste månadane, endrer ToppTrening AS prisane på medlemskapa. Vi følger konsumprisindeksen

Les meir

Januartilbod!

The following is an excerpt.

Velkomen til ToppTrening! Vårt motto er «Energi – helse – trivsel». Dette er grunnmuren ToppTrening. Vi er her for å gi deg meir energi, vi ynskjer fysisk aktivitet for ei betre helse, og vi

Les meir

Påska på ToppTrening

The following is an excerpt.

Påska på ToppTrening vert full av inspirerande gruppetimar, med mange gode treningsøkter. Instruktørane våre er klare til å gi deg motivajson, inspirasjon, og treningsøkter fulle av energi. Nytt påska til å

Les meir

Pakketilbod!

The following is an excerpt.

Vi har utvikla ulike produktpakkar som skal gjere det lettare for deg å velgje rett produkt etter behov, samt at det vert rimeligare for deg. Her er ei liste over dei ulike

Les meir

Haustferie?

The following is an excerpt.

Trene i haustferien? Vi har tilbodet! Tren så mykje du vil i sju dagar for berre kr .300,- Du får tilgang til heile gruppetimetilbodet og tilgang til styrke- og kondisjonsavdelinga frå kl 06-23 kvar dag, også i

Les meir

Studentrabatt!

The following is an excerpt.

Vi reduserer prisen på studentavtalen frå kr 470,- til kr 399,- i tillegg til at du kan fryse inntil 3 mnd pr år. I tillegg har vi fri etablering ut august! Treningsrettleiing er som alltid inkludert, bestill

Les meir

Vi fjernar bindingstida!

The following is an excerpt.

ToppTrening fyl trenden i marknaden og fjernar bindingstida! Dette for at du som kunde skal ha større fridom til å velgje det treningstilbodet du til ei kvar tid synest er best. Vi jobbar kontinuerlig for å vere

Les meir

Trening i bedrifta di?

The following is an excerpt.

Fokus på fysisk aktivitet, i ein kvardag der vi vert meir og meir stillesitjande, er viktig for helsa til den enkelte. Bedrifter som fokuserer på fysisk aktivitet og trening viser at dei tek sine tilsette, og