Varsel om prisendring

Varsel om prisendring frå 1.februar 2021

I tråd med endringane i konsumprisindeksen, basert på utviklinga dei 12 siste månadane, endrer ToppTrening AS prisane på medlemskapa. Vi følger konsumprisindeksen for «Kultur og fritid». Dei siste 12 mnd er denne på 4,6 % (pr. november 2020).

Det er eit stort hopp, og vil utgjere store endringar i prisen for deg som medlem. ToppTrening velger difor å følgje hovudindeksen pr 30.11.2020 og justerer med 1,7 % (runda opp til nærmaste heile krone).

NB: Prisjusteringa vil tre i kraft 6 mnd etter nyteikning av medlemskap. Jamfør kontrakta, punkt 3 (les alle vilkåra her) har du 6 mnd prisgaranti ved inngåelse av nytt medlemskap. Unntak: auka statlege avgifter i denne perioden.

Prisjusteringa vert aktivert 1.februar 2021.

Kva må du som kunde gjere?

 1. Sørg for at beløpsgrensa på avtalegiroen dekkjer månadsbeløpet.
 2. Elles treng du ikkje å gjere noko.
Gjeldande prisar frå 1.februar 2021

Sprek mamma

Sprek mamma startar opp att tysdag 4.september kl 1100 – 1155! Ta med barnet på trening og få ei god treningsøkt der mor er i fokus. Påmedling til post@topptrening.no!

15 gonger – 1800,-

Drop in: 160,-

Timen er inkludert i månadsavgifta for medlemmar ved ToppTrening. Send likevel påmelding før oppstart!

Nedanfor er beskrivelse av opplegget og timen. 

Om timen

Gruppetrening for mor og barn med fokus på kondisjon og styrke. Timane er oppbygd med oppvarming (ca. 10 min enkel aerobic), der etter styrkeøvingar med bruk av kroppsvekt eller ulike hjelpemiddel (BasisBall/ Bosu/ step/ miniband/ strikk etc.). Ingen koordinasjons-krevjande kombinasjonar, men generell styrke for heile kroppen, og spesifikk styrke for øvre rygg, mage og bekkenbunn. Vi vurderer nivået i gruppa og tilpassar utifrå det, difor vil vi variere type øvingar etter kvart som vi kjenner kva kroppen meistrar. Uttøying/avspenning til slutt. Timane varer ca. 55min.

 

Kven kan delta?

«I følge the American College of Obstetricians and Gynecologists, er det individuelt når man kan gjenoppta trening. Ett kriterium er selvsagt at det må være fysisk og medisinsk trygt. Når dette tidspunktet inntreffer, varierer. Noen klarer å trene litt bare noen dager etter en fødsel, mens andre trenger flere uker på å komme seg. Har du gjennomgått en komplisert fødsel, eller keisersnitt, kan det gå mer enn seks uker før du kan gjenoppta treningen» www.nhi.no

 

Vi legg opp til at barnet kan vere ein aktiv del av timen, men vi har størst fokus på at mor får bevege seg. Det er mulig å ta med bilstol eller vogn inn i gruppesalen, eller barnet kan ligge på matter på golvet under timen. Ta gjerne med tepper til barnet, det kan vere golvkaldt. 

 

Kva er dine drivkrefter?

Ved å ta «Aspirasjonstesten» får du eit svar på kva som er dine drivkrefter til trening. Når vi veit noko om det kan vi lettare tilpasse treningsprogram, anbefalingar og treningsmetodar slik at du har større sannsyn for å nå målsettingane dine. Det gir deg ein betre peikepinn på kva gruppetimar som passar til deg, eller kva type trening du bør fokusere på.

Her er ein presentasjon av dei seks hovudtypane av drivkrefter. Det er sjeldan vi er berre ein av desse, gjerne er vi ein kombinasjon av dei ulike. Det gir oss fleksibilitet og større moglegheiter i treninga.

 

 

Open dag laurdag 18.mars

Laurdag 18.mars inviterer vi til open dag på ToppTrening! Det blir lansering av det nye konseptet i sykkelsalen, og mykje anna kjekt 🙂  Noko av det du får ta del i er:

* Besøk frå leverandør QiCraft
* Inspirerande gruppetimar
* Brukarstøtte til nedlasting av MyWellness Appen
* Watt terskel test
* «Give away’s»
* Konkurransar
* Servering

 Timeplan for dagen:

1130 – Velkomen og treningstrendar v/Trude

1200 – MyWellness – digital treningsdagbok v/Trude

1230 – «Finn ditt sykkelnivå» (Sykkelsalen)
1300 – Sykkeltime «FUN/MOVE» m/Ingeborg

1400 – «Finn ditt sykkelnivå» (Sykkelsalen)
1430 – Sykkeltime «MOVE/POWER» m/Kristian

1630 – «Finn ditt sykkelnivå» For Ørsta Sykkelklubb
1700 – Sykkeltime «SPORT» for Ørsta Sykkelklubb m /Trude

 

For dei som ikkje er kundar, som ynskjer å delta, må påmeldinga skje via resepsjonen. Send epost til post@topptrening.no eller ring 70069433

 

Vel møtt til ein innhaldsrik dag!

Januartilbod!

Velkomen til ToppTrening! Vårt motto er «Energi – helse – trivsel». Dette er grunnmuren ToppTrening. Vi er her for å gi deg meir energi, vi ynskjer fysisk aktivitet for ei betre helse, og vi ynskjer at du skal trivast hos og med oss. Vi bryr oss om deg, vi ynskjer det beste for deg, og vi har fokus på helsefremjande trening.

Vi utviklar oss, oppdaterer oss, og gjer ny teknologi tilgjengelig for deg. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, frå leverandør til deg som kunde. Har du fått med deg siste oppdateringa i sykkelsalen? Vi har den mest moderne og avanserte sykkelen på markedet. Du skal vere trygg når du trenar hos oss! Fristar det å vite meir om oss? No får du eit kjempetilbod:

JANUARTILBOD

Vi har 30 flotte treningsbaggar (rosa og blå) som vi deler ut til dei 30 første kundane som opprettar medlemskap hos oss. Tilbodet varer til 31.janauar 2017, eller så langt lageret rekk!

I tillegg får dei 10 første kundane  2 PT timar med Amir med på kjøpet! Dette er eit knalltilbod til deg som treng litt ekstra hjelp til å kome i gang!

Ikkje nok med det; i januar er nøkkelkortet inkludert i etableringskostnaden, og du sparer 150,-!

 

NB – tilbodet kan ikkje kombinerast med andre allereie rabatterte tilbod.

 

Er du fortsatt i tvil om du bør velgje oss? Kom innom og slå av ein prat ! 

Det skjer på ToppTrening!

Allehelgensdagen er vel gjennomført og november har melda sin ankomst, med krisp og kald luft, og gløtt av sol! Samtidig er det stor aktivitet på ToppTrening – her får du informasjon om kva som skjer framover:

 •  

  Avtale med Møre Folkehøgskule; 17 elevar ved Adventura Body & mind skal delta i organisert- og individuell trening på ToppTrening i november. Gruppesalen vil i perioder vere opptatt; sjekk timeplanen for oppdatert informasjon.

 •  

  Fysio1 har fleire treningsgrupper på gang:

  • I tillegg til samarbeidsprosjektet «Balansegruppa» for eldre, har fysioterapeut Thomas Ose Silseth ei treningsgruppe tysdagar kl 1430 – 1530. Her er nokre ledige plassar!
  •  

   Osteopat og fysioterapeut Erik D. Tønnessen startar styrketreningsgruppe for deg som skal springe fort og hoppe langt. Dette er eit opplegg med styrketrening, hink og hopp, samt forebyggande trening for å unngå hamstringstrekk. Her er deltakarar frå friidrettsgruppa, hanballgruppa vil verte invitert, og det er ope for andre som føler dette kan passe. NB! Påmelding – kontakt oss.

  •  

   Dynamisk tøyning kvar torsdag kl 0830 – 0900 – Dette starta som eit tilbod til dei som jobbar på «huset», men vi vil gjerne ha med fleire, så her er det fritt fram for å møte opp.

 •  

  Workshops – Ingeborg T. Nupen held foredrag onsdag 9.november kl 1930 – 2015 om «Mat for helse – her får du mange praktiske råd. Påmelding via epost til post@topptrening.no

 •  

  ToppTrening sine tilsette skal delta på kurs torsdag 18.november, og resepsjonen vil vere stengt på kveldstid grunna dette. Timeplanen vil også verte endra gruppa kursing, men kurshaldaren vil ha ein eksklusiv gruppetime med ToppTrening-kundane!

 •  

  «Ta med ein ven»-trening laurdag 26.november! Denne laurdagen kan du ta med ein ven på trening, og vi held ope hus med ulike tilbod og gruppetreningar kl 13 – 17. Meir informasjon om oppsettet vil kome. Her vert det gode tilbod på m.a. produktpakkar.

Fagleg påfyll!

NIH FitnessConvention 2016 er det største inspirasjonssamlinga for treningssenterbransjen, og er eit årleg arrangement. Her møter ein alt frå nye treningstrendar og show, til gode klassikarar og viktige foredrag. Foredraga vert ofte halde av doktorgradsstipendiatar, professorar, og andre fagpersonar innan tema fysisk aktivitet, helse og trening. ToppTrening har deltatt feire år på rad, som eit ledd i å halde seg fagleg oppdatert, både på teori og i praksis.

Gode gruppetimar

Trude Flø Johnsen frå ToppTrening var invitert til å presentere ein sykkeltime på årets Convention, og hausta mange gode tilbakemeldingar etter gjennomføringa. At eit lite treningssenter i Ørsta vert inviterte til å spre treningsglede på ei nasjonal arena, er ei stor tillitserklæring, og eit teikn på at vi gjer mykje godt på ToppTrening. Vi har eit inderleg ynskje om at alle som deltek på gruppetimar hos oss skal verte sett, møtt og motiverte til å kome igjen. Tilbakemeldingane frå kundane våre er at dei trivast svært godt hos oss, sjølv om vi til stadigheit jobbar med å verte betre.

Meir kvardagsaktivitet!

Dersom ein skal prøve å gi ei kort oppsummering frå alle dei ulike tema som vart presentert på foredraga, er det at sjølv om fleire trenar meir, er vi som befolkning for inaktive. Dei 2-3 timane vi trenar på ettermiddagane gjer ikkje opp for at vi er stillesittande 60% av den tida vi er vakne. Aktivitetsnivået i Noreg er eit av dei dårligaste i Europa, sjølv om skilnadane er store. Ein må likevel ikkje «miste motet», men sjå kva kvar og ein kan gjere for seg sjølv for å vere litt meir i rørsle. «Rørsle» er eit viktig stikkord dersom ein vert skremt av ordet «trening». Å stå framfor kontorpulten, å parkere bilen lengst vekk frå inngangspartiet, gå trappene, leike med borna og sitte mindre, vil påvirke energiforbruket og gjere at aktivitetsnivået aukar og den fysiske helsa vert positivt påverka. Eitt tips kan vere å slå av TVen og logge av telefonen ein time tidlegare enn du gjer på kvelden, og sjå kva som skjer!

 

Frå ToppTrening var det i år 4 deltakarar. Her ser vi Camilla, Trude, Kristian og Else ved standen til QiCraft, som leverer utstyr frå kvalitetsleverandøren Technogym. Dei presenterte også ei verdsnyheit, med ei revolusjonerande ny tredemølle!

NIH_4

Endringar i sommarplanen

Grunna ferieavvikling, tilbakemeldingar frå kundane og oppsluttning på enkelte gruppetimar gjer vi nokre justeringar på timeplanen:

Sykkel og mage/rygg tysdagar kl 1830 går siste gong 28.juni. kl 1830.

Tysdag 5. og 12. juli set vi opp Sirkeltrening kl 1900 – 2000 med Ragnhild Garshol – denne er verdt å få med seg!

Torsdagar varierer vi mellom Utetrening og BasisBall Express-timar. Oversikt vert lagt ut på facebook og hengt opp som oppslag på ToppTrening.

Fredagar: Omnia Express kl 1745 går ut.

 

Følg oss gjerne på facebook – der annonserer vi ekstratimar på kort varsel!

 

 

Bookingen

Hjelp oss å informere alle om at alle oppsette gruppetimar går som normalt, uansett kor mange som har reservert på førehand! Står timeplanen oppsett i bookingen, så møter instruktøren og det vert time uansett.

Ynskjer du informasjon om eventuelle endringar, som vikar, starttid, eller avlysingar på kort tid (t.d. ved sjukdom) vil du få eit varsel dersom du har reservert på førehand. Difor oppmodar vi alle om å nytte seg av «Min side» og bookingsystemet. Det er ei tryggheit for deg, og ein stor motivasjonsfaktor for oss, samt eit godt plaleggingsverktøy.

God booking, god trening og ha ein god dag vidare 🙂

ToppTrimmaren 2016

Trene inne? Trene ute? Ja takk, begge deler!

ToppTrening ynskjer velkomen all fysisk aktivitet, ikkje berre inne, men også ute. Difor har vi i år satsa på ei konkurranse som gir poeng både for økter inne på ToppTrening, og ute! Gjennom tenesta «Trimpoeng»-app’en og konkurransen «ToppTrimmaren» kan du samle poeng på korte turar, lange turar og treningsøkter innandørs og utandørs i regi av ToppTrening.

Det er gratis å delta, ope for alle, også dersom ein ikkje er kunde på ToppTrening! Last ned appen, lag deg ein brukar, og kom igang!

Vi trekk premiar – du har vinnarsjangsar uansett om du har få eller mange poeng.

Har du eit turmål som burde vere med i konkurransen? Då kan du foreslå det til oss, slik at vi  kan legge det inn 🙂

Link til konkurransesida finn du HER

Vi ynskjer alle ein topp sommar, med topp aktivitetsnivå for alle! God tur 🙂