Endringar og nye ansikt på ToppTrening

Det har skjedd mykje på ToppTrening siste månadane, og meir skal skje! Her får du informasjon frå leiinga ved ToppTrening; om nye tilsette og kva roller dei har, kven som blir litt mindre å sjå til, samt at vi jobbar i kulissane med nye ideear!

Takk for innsatsen!

Trude Flø Johnsen har starta i ny jobb hos Avonova Helse. Trude har vore dagleg leiar sidan 2008, og har drifta senteret med ei stødig og visjonær hand.

ToppTrening ønsker å takke for den fantastiske innsatsen som har vore gjort, og som gjer at vi har eit heilt unikt treningssenter, med eit solid verdigrunnlag vi kan vere stolte av.

Trude held fram både som styremedlem i ToppTrening AS, og ho blir å sjå på timeplanen også vidare. Tida var inne for nye utfordringar, og styret støttar avgjerda fullt og heilt. Vi kjenner oss trygge på at driftsgrunnlaget er godt forankra i lokalsamfunnet, og at det vil kome både medlemmar og tilsette til gode. Styret ser fram til nye tankar, idear og samspel for komande driftsår.

Ny dagleg leiar

Vi kan med glede melde at Christer Eikrem tek over som dagleg leiar frå 17.januar 2022. Christer har vore medlem ved ToppTrening og har ei særskild interesse for styrketrening. Han har kjennskap til fleire senter, og veit kva eit medlem setter pris på og har behov for. Christer har ei bachelorgrad i økonomi og adminstrasjon, med spesialisering innan rekneskap. I tillegg har han ei bachelorgrad i Sport management, samt vidareutdanning innan leiing.

Vi er sikre på at Christer er rette personen til å bli med å utvikle oss, samtidig som vi tek med oss verdigrunnlaget vi har bygt opp.

Permisjon

Guro Osborg Kvammen har fødselspermisjon fram til 15.september 2022. Det blir eit stort sakn både for oss og medlemmane! Vi håpar vinteren og sommaren går raskt, slik at vi snart kan ha deg tilbake hos oss. ToppTrening ynskjer familien lykke til i tida som kjem.

Ny studiovert på dagtid

Biletet er lånt frå Volda Handball

Marte Lausund Nordnes skal starte eit 50% vikariat for Guro, og startar rett på nyåret. Vi er veldig glade for at vi har fått med oss nye og dyktige medarbeidarar!

Biletet er lånt frå Volda Handball sine heimesider. Klikk på biletet for meir informasjon!

Marte er 24 å, kjem frå Ålesund, men bor i Hovdebygda. Har bodd i Volda siste 5 åra, og studerer master i samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda. Har frå før ein bachelor i planlegging og administrasjon.

I tillegg til studiane, og kanskje noko av årsaken til at ho hamna i Volda, er interessa for handball. Ho spelar for Volda handball 1.divisjon. Her har ho vore ein del av spelarstallen i 6 sesongar. Vi ser fram til å sjå ho på ToppTrening!

Ny treningsrettleiiar

Maria Todorova er tilsett som ny treningsrettleiiar, og du vil møte ho kvar måndag og torsdag kl 1600 – 1830. I tillegg til desse tidene vil ho jobbe enkelte helgar. trenger du nytt treningsprogram, eller trenger litt hjelp til å kome i gang, er Maria den som kan hjelpe deg. Her kan du sende epost og reservere tid: post@topptrening.no

Maria har hatt ei lang og innhaldsrik karriere i profesjonell volleyball. Ho har turnert verda rundt, og har hausta mykje kunnskap og erfaring. Ho har ein master i idrettslære, samt fleire fag innan lærar-yrket frå Høgskulen i Volda. Saman med familien flytta ho frå Tyrkia til Volda i 2013. Her har dei engasjert seg i KFUM Volleyball i Volda, og er ein del av både spelarstallen og trenar-teament. Frå i haust kan du møte Maria både på Ørsta ungdomsskule, og på ToppTrening.

Året 2022

Det er mykje spennande som skjer på ToppTrening i 2022! Vi tek med oss verdigrunnlaget vi har bygt ToppTrening på, og vil fortsette å strekke oss etter å vere det beste alternativet for deg som ønsker ein trygg stad å trene. Vi har fokus på gode haldningar, helse og trivsel, og med auka overskot og energi som resultat. Vi skal fortsette å satse aktivt på gruppetimar, og vidareutvikle kompetanse, erfaring og engasjement!

I tillegg har vi fleire planar som du som kunde vil kunne nyte godt av! Vi kan ikkje røpe desse planane enno, men vi skal informere deg så snart vi kan avsløre kva vi jobbar med!

Alle tilsette ved ToppTrening håpar at du som medlem vil følge ferda vidare, og bli med i det neste kapittelet i ToppTrening si historie!

Vi byttar kundesystem!

Kva betyr det for deg som kunde?

 • På konverteringsdagen tysdag 25.september er resepsjonen stengt! Treng du hjelp til ulike tenester bed vi deg ta kontakt måndag 24. eller onsdag 26.september.

Nokre av funksjonane du får tilgang til er:

 • Tilgang til «Min side» og betre oversikt på medlemskapet ditt
  • Inkludert oversikt på besøkslogg
  • Fakturaoversikt
  • Kontrakt
  • Betre administrasjo
 • Nye funksjonar for reservasjon av gruppetimar, samt betra ventelistefunksjon
 • Tilgang til «ToppTrening»-appen
 • Betre oversikt på tenester frå ToppTrening
  • Bestilling/avbestilling av treningsrettleiing
  • Kjøp og bestilling av timar med personleg trenar
  • Kjøp og bestilling av kroppsanalyse

Meir informasjon om kva du treng å gjere for å få tilgang kjem!

Endring i bookingreglar

Vi har gjort nokre endringar i bookingreglane slik at systemet blir  enda meir brukarvenleg. Det er gjort endringar i tidsintervallet for avbestilling, slik at kundar på venteliste har tid og høve til å rekke gruppetimen.
Utdrag av endringa:

·Avbestilling: Kan gjerast via «Min side» inntil 2 timar før timen startar. Deretter må avbestilling skje via ToppTrening.
·Plassar på venteliste er utvida frå 5 til 10 plassar.

Full oversikt på alle bookingreglane finn du her: http://www.topptrening.no/regler-booking/

Det skjer på ToppTrening!

Allehelgensdagen er vel gjennomført og november har melda sin ankomst, med krisp og kald luft, og gløtt av sol! Samtidig er det stor aktivitet på ToppTrening – her får du informasjon om kva som skjer framover:

 •  

  Avtale med Møre Folkehøgskule; 17 elevar ved Adventura Body & mind skal delta i organisert- og individuell trening på ToppTrening i november. Gruppesalen vil i perioder vere opptatt; sjekk timeplanen for oppdatert informasjon.

 •  

  Fysio1 har fleire treningsgrupper på gang:

  • I tillegg til samarbeidsprosjektet «Balansegruppa» for eldre, har fysioterapeut Thomas Ose Silseth ei treningsgruppe tysdagar kl 1430 – 1530. Her er nokre ledige plassar!
  •  

   Osteopat og fysioterapeut Erik D. Tønnessen startar styrketreningsgruppe for deg som skal springe fort og hoppe langt. Dette er eit opplegg med styrketrening, hink og hopp, samt forebyggande trening for å unngå hamstringstrekk. Her er deltakarar frå friidrettsgruppa, hanballgruppa vil verte invitert, og det er ope for andre som føler dette kan passe. NB! Påmelding – kontakt oss.

  •  

   Dynamisk tøyning kvar torsdag kl 0830 – 0900 – Dette starta som eit tilbod til dei som jobbar på «huset», men vi vil gjerne ha med fleire, så her er det fritt fram for å møte opp.

 •  

  Workshops – Ingeborg T. Nupen held foredrag onsdag 9.november kl 1930 – 2015 om «Mat for helse – her får du mange praktiske råd. Påmelding via epost til post@topptrening.no

 •  

  ToppTrening sine tilsette skal delta på kurs torsdag 18.november, og resepsjonen vil vere stengt på kveldstid grunna dette. Timeplanen vil også verte endra gruppa kursing, men kurshaldaren vil ha ein eksklusiv gruppetime med ToppTrening-kundane!

 •  

  «Ta med ein ven»-trening laurdag 26.november! Denne laurdagen kan du ta med ein ven på trening, og vi held ope hus med ulike tilbod og gruppetreningar kl 13 – 17. Meir informasjon om oppsettet vil kome. Her vert det gode tilbod på m.a. produktpakkar.

Teknisk service

Melding til alle kundar: Tysdag 8.mars får vi besøk av ein teknikar frå QiCraft som skal ha årleg service på treningsutstyret. Enkelte apparat er difor opptatt i perioder. Vis omsyn til arbeidet. ToppTrening har topp utstyr frå Technogym,  levert av QiCraft. Årleg service er eit viktig ledd i kvalitetssikringa og ei stor tryggheit for deg som kunde.

Visste du at…

…ToppTrening har redusert prisen på etableringskostnaden?

…hos oss kan du surfe gratis når du trenar?

…vi har redusert prisen på student- og offshore-avtalen?

…ToppTrening har instruktørar med over 30års erfaring i gruppetrening, fysisk aktivitet og helse?

…vi kan utføre kroppsanalyse med ei vekt som er medisinsk godkjent, og dermed har oppmot 96% nøyaktigheit i høve gullstandarden?

…vi kan vise intenistetsprofilen for sykkeltimane på storskjerm og du får treningsrapport etter økta?

…hos oss kan du få kosthaldsrettleiing?

…vi har ope kvar dag kl 0600 – 2300?

…vi jobbar kontinuerlig for at kundane skal tivast og få best mogleg utbytte av medlemskapet?

…vi tilbyr Personlig Trening med testing, komplett trening- og kosthaldsprogram, og oppfølging?

 

Dettte, og mykje meir kan du få tilgang til som kunde hos ToppTrening 😉

 

Inngått avtale med AntiDoping Norge

ToppTrening har iløpet av sommaren inngått avtale om «Rent senter» med Antidoping Norge. Dette fordi vi ynskjer eit reint, sunt og helsefremjande treningsmiljø. Vi synest det er viktig å ta eit tydelig standpunkt og ha klare og gode holdningar på dette området. Eit samarbeid med AntiDoping Norge var difor natrulig.

Kva betyr dette for deg som kunde?

For deg som kunde betyr dette tryggheit, og eit reint og trivelig treningsmiljø. Det betyr også at alle som har avtale med oss må godta vår antidoping policy. Sidan 2013 har alle som har signert avtale med oss, godtatt dette vilkåret, men no har vi også moglegheit til å innkalle kundar til samtale (ved mistanke om doping) og vidare innkalle til dopingkontroll utført av AntiDoping Norge.

Dei tilsette vert også kursa i AntiDoping Norge sitt antidoping arbeid, korleis oppdage og handtere mistanke om doping, kjennskap til ulike dopingmiddel og rettigheiter både kunden og senteret har.

I desse dagar jobbar vi med å informere kundane om endringane i medlemsvilkåra, og håpar at dette skal skape eit godt, helsefremjande og  sunt treningsmiljø hos oss.

 

Eit utdrag av medlemsvilkåra kan du lese her:

«Som medlem av ToppTrening tek eg avstand frå å nytte dopingmiddel, og eg er kjend med at bruk av dopingmiddel utgjør eit vesentlig misleghald av medlemsavtalen, som gir ToppTrening rett til å heve avtalen med umiddelbar verknad.

Eg forpliktar meg til ikkje å nytte dopingmiddel som står på særskild dopingliste for treningssenter. Eg er kjend med at lista kan finnast på www.rentsenter.no «

Born på trening?

Ta med born på trening?

Vi har forståelse for at ein innimellom har behov for å ta med born på trening. Det er vi i utangspunktet positive til. Treningssenteret er primært for vaksne som vil trene og ha ein fristad der ein kan ha fokus på seg sjølv. Ved enkelte høve er det vanskelig å få pass til born og einaste løysinga er å ta dei med på trening. Difor har vi sett desse retningslinjene:

 • Aldersgrense på ToppTrening er 16 år. Det er tillatt for 15-åringar å trene saman med ein vaksen person
 • Du kan ta med yngre born på trening under desse føresetnadane:Spedbarn bør være i bilstol. Unngå store vogner inne i treningssalane.Spedborn bør vere i bilstol. Unngå store vogner inne i treningssalane.
  • Born skal ikkje bruke treningsapparata i gruppesalen eller styrkesalen
  • Vis omsyn til andre som trenar
  • Om mogleg, legg treninga til tider der det er mindre folk på senteret
  • Unngå «herjing»
  • Resepsjonsområdet kan nyttast

 

Ynskjer alle kundar god trening og at retningslinjene for betre trivsel vert respektert.

Damenes aften

G-sport inviterer til «Damenes aften» førstkomande torsdag kl 18 – 21. Då er det 20% avslag på heile butikken! Kl 1900 skal Trude ha eit 20min foredrag med temaet «I morgon, i morgon, men ikkje idag – bli kvitt dørstokkmila!»

Ta med nøkkelkortet ditt (bevis på medlemskap på ToppTrening) og ta turen innom for ein trivelig handlekveld 🙂

Ny logo

ToppTrening har i samarbeid med Per Lund i SagaMediaService og designer Ingvild Mork vidareutvikla m.a. logoen til ToppTrening. Det har du kanskje lagt merke til allereie? Vi har for tida mange prosjekt i «ilden» følg med! 😉

Logoen representerer ToppTrening på fleire måtar:

 • TOPP treningssenter
 • Vi ynskjer å strekke oss lenger, for alltid å gi kunden eit TOPP tilbod
 • TOPP kompetanse
 • ToppTrening er ein stad du kan legge grunnlaget til TOPPtur, både på vinter og sommar
 • TOPP utstyr
 • TOPP lokale
 • TOPP motivasjon

Med så vakker og spektakulær natur rundt oss, var det heilt naturlig å nytte fjella i logoen til ToppTrening. Vi er tilhengarar av variasjon, både å nytte naturen til aktivitet og rekreasjon, og det å trene inne med kyndig rettleiing og tilrettelegging.  Ja, takk til begge deler.

Vi håpar og trur at logoen representerer det vi står for på ein god måte. I tillegg har vi slagorda «Energi – helse – trivsel», som også gjennomsyrer alt vi driv med. Kunden skal oppleve å få meir energi, betre helse og trivast hos oss!

Velkomen til oss 🙂