Viktig medlemsinformasjon! – oppdatert!

ToppTrening får endelig opne dørene 15.juni (gitt at smittesituasjonen ikkje er særskilt endra frå i dag).

I høve oppstarten har vi viktig informasjon om medlemskapet ditt:

Alle medlemskap vert opna frå 15.juni, og halv medlemsavgift for juni vert belasta 20.juni. Oppdatering 9.juni: Halv medlemsavgift for juni vert ikkje belasta 20.juni! Medlemskapet vert opna, men du blir ikkje belasta. Første betaling av medlemskapet skjer 20.juli, og gjeld juli månad.

Kontantmedlemskap (førehandsbetalte medlemskap som ungdomskort og månedskort), vert aktiverte frå 15.juni. Varigheit på medlemskapet er tilsvarande det ein har betalt for, men ikkje fått nytte grunna stengt senter.

Unntak:

Dersom du av ulike årsaker har fryst medlemskapet ditt, vil medlemskapet framleis vere fryst. Sjølv om vi opnar medlemskapa frå 15.juni. er fryste medlemskap fryste, fram til avtalt sluttdato for frysinga.

Frysing:

Dersom du har ei kontrakt som gir deg høve til å fryse, må du gi tilbakemelding snarast, og seinast, innan 8.juni dersom du vil opprette frys for inneverande månad.

Dersom du vil opprette frys for juli, gjeld normale fristar; innan 1. i den månaden du vil fryse.

Dette gjeld 60+ kontraktene, samt student/ungdom.

Alle medlemmar kan fryse medlemskapet ved langvarig legemeldt sjukdom, svangerskap, eller jobbReiser utombygds med varighet over 1mnd. Kontakt oss om du er usikker på om dette gjeld deg.

Smittevern:

Meir informasjon om smittevern og tiltak vert gjort tilgjengelig på www.topptrening.no seinast onsdag 10.juni. Dette vert annonsert på Facebook og Instagram.

Dette veit vi pr idag:

Det er tre hovudreglar som ligg til grunn for smittevern-rettleiaren for treningssenterbransjen:

 1. Kundar og tilsette som har symptom på covid-19 skal halde seg heime
 2. God hand- og hostehygiene og hyppig reinhald
 3. Halde minst 1 meter avstand og redusert kontakt mellom personer. I tillegg er det krav om 2 meter avstand ved høgintensiv trening, som t.d. sykkeltimar.

Nokre punkt er allereie klare:

 • Bemanna opningstider – det skal alltid vere personell tilgjengelig mtp smittesporing. Det betyr at vi må reduserer opningstidene for at det skal vere økonomisk forsvarlig å drive senteret.
 • Småutstyr kan lånast ut, og reingjerast av personell ved slutten av dagen
 • Hyppig reinhald av kontaktflater
 • Utstyr og apparat skal reingjerast etter bruk, og det skal vere god tilgang til reinhaldsutstyr og desinfisering.
 • Garderober kan vere opne, gitt at ein klarer å halde 1 meter avstand. Vi vurderer denne som vanskelig på ToppTrening, og vil halde garderober og dusj stengt.

Vi kjem med ein detaljert instruks som gjeld for deg som medlem. Denne instruksen er klar seinast onsdag 10.mai. Den vil innehalde informasjon om kva du skal tenke på før du kjem på trening, kva du skal gjere når du kjem, undervegs og etter treningsøkta di.

Til slutt vil vi seie at vi tek smittevernet på alvor, og gjer vårt beste for at det skal vere trygt å trene på ToppTrening. Dersom alle rettar seg etter dei generelle råda frå FHI, har vi stor tru på at det vert mange gode treningsøkter på ToppTrening framover!

Tidligare informasjon finn du ved å klikke her

Én kommentar til “Viktig medlemsinformasjon! – oppdatert!”

 1. Hei
  Eg vil fryse medlemskapet for juni og juli. Startar igjen i august. Gir de beskjed om dette er mottatt.
  Mvh
  Liv Bente Øyehaug

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.