Smittevern per 7.des 2021

Smittevernstiltak på ToppTrening – oppdaterte råd og reglar etter pressekonferansen tysdag 7.desember 2021

I perioda 9. desember til 5. januar vert nivået på smitteverntiltak på treningssenter i heile Noreg heva til gult nivå. På ToppTrening betyr det dette:

Registrering/inngang

 • Du skal registrere deg i adgangskontrollen ved ytterdøra eller ved «Registrering» når du kjem til senteret
 • Ein skal aldri sleppe inn personar utan medlemskap når senteret ikkje har open resepsjon
 • Drop – in/gjestetrening er kun tilgjengelig i opningstida for resepsjonen

Gruppetimar

Gruppetimar i gruppesalen:

 • 16 deltakarar – alle skal stå på kvite merker i salen. Her er det lagt opp til 2 meter avstand. (Blå merker er til instruktøren)
 • Gruppetimar med høg intensitet; minst 2 meter avstand mellom kvar person.

Sykkelsalen

 • Syklane vert sett opp med minst 2 meter avstand. La syklane stå på tilviste plassar, ikkje flytt på syklane. Tal på ledige syklar på gruppetimane står opplyst i ToppTrening-appen.
 • Viftene i sykkelsalen skal ikkje nyttast

Trening i styrkeavdelinga

 • Hald minimum 1 meter avstand til kvarandre, også dei som er i same husstand
 • Det er skilleveggar mellom kondisjonsutstyret, så desse kan nyttast som normalt
 • Dersom det er ledige flasker på bordet ved inngangen til styrkeavdelinga, så har vi ledig kapasitet
 • VIKTIG: Vask flaska du godt før du setter ho tilbake på bordet. Dersom det ikkje er ledige flasker må du vente til andre er ferdige å trene

Vidareføring av andre generelle råd

 • Hald deg heime om du er sjuk eller har symptom på forkjøling.
 • Vask hendene før og etter trening
 • Bruk handduk på apparata og vask av etter deg. Hugs knottar og alt du tek på
 • Hald avstand
 • Unngå bruk av garderobar – Garderobane er opne, men vi oppmodar til minimalt bruk

Viktige lenker:

Gratis internett!

Visste du at ToppTrening har gratis interntett til sine kundar? Ved å sjekke inn på ToppTrening på Facebook, får du tilgang til gratis internett. God trening og fri surfing! Ha ei god helg alle saman 🙂

 

 

Booking

Visste du at det er fleire måtar å sikre seg plass på gruppetimar på? Her får du ei oversikt:

1. Logg deg inn på «Min side» på www.topptrening.no.

Alle kundar har tilgang til «Min side» der ein også har full oversikt på medlemskapet, besøksoversikt og fakturaoversikt m.m. Brukarnamnet er kundenummeret ditt og passordet er fødselsdatoen din (gjeld første gong du loggar inn, du vert bedt om å lage eit privat passord første gong du loggar inn). Kontakt resepsjonen dersom du ikkje har kundenummeret ditt!

2. Bruk bookingstasjonen 

I resepsjonen på ToppTrening finn du bookingstasjonen. Bruk nøkkelkortet ditt for å logge deg på, og du kan reservere deg plass på gruppetimar. Det er også her du sjekkar inn på gruppetimar og skriv ut kvitteringslapp.

3. Kontakt oss i resepsjonen

Er du ute på reise, har dårlig tid eller ikkje har tilgang til internett? Ring oss på telefon 700 69433 og vi reserverer plass for deg! Merk: gjeld kun i resepsjonsopningstida når vi er tilgjengelig på telefon. Du kan også sende epost til post@topptrening.no