Styrketrening for eldre

Eldre i vinden! Det blir fleire eldre, og vi har ikkje nok sjukeheimsplassar til alle. Bør det ikkje vere ei målsetting at fleire eldre klarer seg sjølv lengre? Vil ikkje det vere godt for sjølvverd og sjølvrealisering? For livsglede og helse? Det er muskelmassen som forsvinn først. Eldre kan trene tung styrketrening på lik linje med yngre, men dei vil ha mykje meir att for det. Så det er berre å kome seg opp av godstolen, ta seg 10 knebøy og løfte handlenetta 10 gonger før ein set dei ned. Styrketrening for eldre er eit middel for å behalde ei god fysisk og psykisk helse!

Klikk her for å lese meir om temaet.