Gratis Workshop!

Vi er opptatt av å dele kunnskap og halde motivasjonen til kundane oppe. I tillegg til gruppetimar på timeplanen har vi difor ulike teoretiske og praktiske «Workshop’s» og foredrag med ulike tema. Vi har eit godt samarbeid med Fysio1, og fysioterapeut og osteopat Erik D. Tønnessen, som har dei fleste workshop’ane.

Dette har du å sjå fram til:

Foredragshaldar: Erik D. Tønnessen – osteopat og fysioterapeut ved Fysio1

Alle foredraga tysdagar er kl 1615 – 1715.

Tysdag 2. februar Forelesing om «Rygg – mytar og fakta om rygg og ryggsmerter»
Tysdag 23. februar Workshop: Dynamisk Tøyning – kva er dynamisk tøyning og korleis bruke det som oppvarming før styrketrening
Tysdag 15.mars Workshop «Den friske og skadede skulder»
Tysdag 5. april Workshop – Slyngetrening, prisnipp og treningsprogram
Tysdag 10.mai Forelesing – Born og trening – kva er vanlege skadar og korleis trening i høve det (slatters m.m.)

Påmelding til: post@topptrening.no eller ta kontakt med resepsjonen.

Pris:

Gratis for TT- kundar.

150kr for andre

Kurs og workshops

Her kjem ei oversikt på kva kurs, workshops og foredrag som kjem i haust. Nokre av kursa betalar ein ekstra for (redusert pris for TT-kundar) medan andre er gratis for deg som kunde. Påmelding til kurs kan gjerast via epost til post@topptrening.no. Meir informasjon om kvart kurs kjem!

Balansegruppe for eldre – Oppstart 26.august. 2 grupper, kl 10 og kl 11. Fysio1 v/Erik Tønnessen og Thomas Ose Silseth.

Livsstilskurs Brusetmodellen (24 samlingar/40 veker) – oppstart 9.september

Frå gå til jogg – Fysio1 v/Erik Tønnessen – Oppstart 9.september -Motivasjon og inspirasjon til joggeturar i haust – 2 kveldar

Inspirasjonskurs for løparar – Fysio1 v/Erik Tønnessen – Oppstart 9.sept – 3 kveldar – Treningsprogram m.m

Workshops (Gratis for TT- kundar) –  Tema i haust:

    • Foamrulle – triggerpunkt – oktober
    • «Dynamisk oppvarming – kva, korleis og kvifor». 27.okt kl 1615
    • Restitusjonsmat – oktober
    • Slyngetrening i praksis – Tysdag 10.nov kl 16.15
    • Teknikktrening i knebøy – november

 

Påmelding eller spørsmål kan sendast til post@topptrening.no

 

Gratulerer!

Søndag var Trude i Stryn i regi av BasisBall for å kurse nye og lovande instruktørar! Trude har nyleg blitt ein del av BasisBall-teamet, og dette vert ein styrke for ToppTrening framover. BasisBall er eit norskutvikla konsept, der «trent for å trene» står som ein grunnpillar. BasisBall er for alle; alle folk, alle aldrar, det skapar meistring og treningsglede. I BasisBall får ein utfordra heile kroppen, ein har henta mykje inspirasjon frå idretten. I timane får du utfordra styrke og kondisjon, i tillegg til mobilitet, stabilitet, koordinasjon (auge/hand) og hurtigheit. Dette er funksjonell trening som har stor overføringsverdi til kvardagen og til andre treningsformer. Det er pr. d.d. tre ulike konsept innan BasisBall; BasisBall Raw, BasisBall 4×4 og BasisBall CenterCore.

I november i år vert det arrangert FitnessConvention i regi av Norges Idrettshøgskule, der BasisBall skal presentere eit nytt konsept. BasisBall RIT (rope intervall training). Trude skal vere med på denne presentasjonen 🙂  Alle kundar på ToppTrening får høve til å vere nokre av dei første i landet som får prøve den nye timen, samt at ToppTrening vil vere eit senter som er viktig for tilbakemeldingar og vidare utvikling av konseptet. Kundane sine tilbakemeldingar og meiningar er viktige!

Har du enno ikkje prøvd BasisBall så håper vi du fekk litt inspirasjon til å bli med no 😉

Er du usikker på kva som passar deg? Spør oss om råd 😉