Smittesporing

Vi har vore i kontakt med smittesporingsteamet, v/kommuneoverlegen, i Ørsta kommune. Ein person som har trena på ToppTrening er stadfesta smitta med Covid-19. Alle som var å trena i det aktuelle tidsrommet har fått SMS.

Låg terskel

Vi ber alle som har vore på ToppTrening i det aktuelle tidsrommet om å ha svært låg terskel for å teste seg. Teststasjonen i Ørsta er open alle kvardagar. Sjekk Ørsta kommune sine heimesider for meir informasjon om testing og smittesporing.

Aktuelt tidsrom

Det aktuelle tidsrommet er:

  • Fredag 20.august kl 22:55. Alle som var på ToppTrening, som sjekka inn inntil to timar før og etter den registrert smitta var innom, har mottatt SMS.
  • Søndag 22.august kl 21:12. Alle som var innom ToppTrening, som sjekka inn inntil to timar før og etter den registrert smitta var innom, har mottatt SMS.

Personen har ikkje deltatt på gruppetimar, men oppholdt seg i styrkeavdelinga.

Reinhald

Det aktuelle område den smitta var innom er reingjort. ToppTrening har gode reinhaldsrutiner, både hos tilsette og hos kundar. ToppTrening vil fortsette å halde ope mde gjeldande smittevernsrutiner.

Smittevern

Ei påminning om godt smittevern:

  • Hald deg heime om du er sjuk
  • Vask hendene før, under og etter trening
  • Hald avstand
  • Vask utstyr etter bruk

Vi opnar 15.juni!

Vi har håp om å opne dørene til ToppTrening 15.juni! Dette er datoen vi har fått frå myndigheitene, og vi vonar å opne denne datoen, gitt at det ikkje er stor auke i smitte i befolkninga, og at bransjestandarden for opning er på plass.

Vi ventar nærmare beskjed og informasjon rundt 1.juni, og vi vil, så snart vi har all informasjon tilgjengelig, dele denne med deg.

No jobbar vi for å tilrettelegge ToppTrening utifrå utkastet til bransjestandarden, slik at du skal vere trygg når du kjem til oss. Det handlar om reinhaldsrutiner, opplæring av tilsette, avstand, hygienestasjonar og dokumentasjon på kontaktpunkt.

Medan ToppTrening har vore stengt, har vi jobba med å finne gode, alternative måtar å nå ut til kundane på. Vi har vore svært aktive med livesendingar på facebook, og etterkvart utetreningar. Vi er igang med eit stor prosjekt for å få utrente i form, personlig trening utandørs, og klargjering for opning igjen.

Lokala er vaska ned, noko gjenstår, og vi har jobba med eit betre digitalt tilbod. Det er tatt service på utstyret og nye syklar i sykkelsalen er på plass.

No gler vi oss til å sjå ansikta til alle vi har tenkt på og sakna i denne perioden, og vi håpar at du er klar for oppstarten 15.juni!

Her finn du meir informasjon om kva som har skjedd med medlemskapet ditt under stengeperioden.

Timeplanen

Vi er komne til veke 18, og det betyr at det er nokre endringar i timeplanen. No ser vi at mange timar fortsatt har mykje besøk, slik at det blir nokre endringar i høve det som står annonsert på timeplanen.

Desse timane går ut f.o.m. veke 18: God morgon sykkel – tysdagar kl 0645, Sykkel 1 – Onsdagar kl 1000, og laurdagstimane.

Endringar på timeplanen: Zumba på tysdagar vert endra til Aerobic/Dans mix. Vi set opp bungee-timar tysdagar og søndagar. Frå måndag 6.mai går stram opp-timen kl 1900!

Desse timane vert ståande på timeplanen ut mai: Core Stabilitet, Sirkeltrening torsdagar og sykkeltimen søndagar.

 

Sjå timeplanen på heimesida, samt bookingsystemet, der står alle oppdateringane.

Bookingen er ordna

Bookingsystemet datt ut i går kveld. I dag har vi fått ordna opp i problemet! Vi har endra domeneplassering, og det var under flytting av dette at det oppstod eit lite problem. Bookingen er open igjen, og du kan reservere favoritt-timane dine for dei neste tre dagane 😉