Gratis Workshop!

Vi er opptatt av å dele kunnskap og halde motivasjonen til kundane oppe. I tillegg til gruppetimar på timeplanen har vi difor ulike teoretiske og praktiske «Workshop’s» og foredrag med ulike tema. Vi har eit godt samarbeid med Fysio1, og fysioterapeut og osteopat Erik D. Tønnessen, som har dei fleste workshop’ane.

Dette har du å sjå fram til:

Foredragshaldar: Erik D. Tønnessen – osteopat og fysioterapeut ved Fysio1

Alle foredraga tysdagar er kl 1615 – 1715.

Tysdag 2. februar Forelesing om «Rygg – mytar og fakta om rygg og ryggsmerter»
Tysdag 23. februar Workshop: Dynamisk Tøyning – kva er dynamisk tøyning og korleis bruke det som oppvarming før styrketrening
Tysdag 15.mars Workshop «Den friske og skadede skulder»
Tysdag 5. april Workshop – Slyngetrening, prisnipp og treningsprogram
Tysdag 10.mai Forelesing – Born og trening – kva er vanlege skadar og korleis trening i høve det (slatters m.m.)

Påmelding til: post@topptrening.no eller ta kontakt med resepsjonen.

Pris:

Gratis for TT- kundar.

150kr for andre

Kurs og workshops

Her kjem ei oversikt på kva kurs, workshops og foredrag som kjem i haust. Nokre av kursa betalar ein ekstra for (redusert pris for TT-kundar) medan andre er gratis for deg som kunde. Påmelding til kurs kan gjerast via epost til post@topptrening.no. Meir informasjon om kvart kurs kjem!

Balansegruppe for eldre – Oppstart 26.august. 2 grupper, kl 10 og kl 11. Fysio1 v/Erik Tønnessen og Thomas Ose Silseth.

Livsstilskurs Brusetmodellen (24 samlingar/40 veker) – oppstart 9.september

Frå gå til jogg – Fysio1 v/Erik Tønnessen – Oppstart 9.september -Motivasjon og inspirasjon til joggeturar i haust – 2 kveldar

Inspirasjonskurs for løparar – Fysio1 v/Erik Tønnessen – Oppstart 9.sept – 3 kveldar – Treningsprogram m.m

Workshops (Gratis for TT- kundar) –  Tema i haust:

    • Foamrulle – triggerpunkt – oktober
    • «Dynamisk oppvarming – kva, korleis og kvifor». 27.okt kl 1615
    • Restitusjonsmat – oktober
    • Slyngetrening i praksis – Tysdag 10.nov kl 16.15
    • Teknikktrening i knebøy – november

 

Påmelding eller spørsmål kan sendast til post@topptrening.no