livsstil_musli_frukt_960px

BRUSETMODELLEN®

– Eit kursopplegg for betre helse, betring av fysisk form og vektreduksjon.

Brusetmodellen® er eit registrert varemerke og representer det nyaste innan livsstil og vektreduksjon.
Konseptet er utvikla av lege Stig Bruset i samarbeid med ernæringsfysiologar, treningsrettleiarar og psykologar ved Regnbuen Helsesenter i Lier.

Stikkord om Brusetmodellen:

 • Redusere raske karbohydrat
 • Moderat reduksjon i energi inntak
 • Ikkje kaloritelling
 • Brukar ikkje pulver/måltidserstatting
 • Unngå kunstige søtstoff og halvfabrikata
 • Gruppebasert
 • Modulbasert – 24 samlingar i løpet av ca 40 veker
  1. Modul 1 – 8 veker med samling 1 gang per veke
  2. Modul 2 – 8 veker med samling kvar 14. dag
  3. Modul 3 – 8 veker med samling kvar 14. dag
  4. Trening er ein føresetnad
 • Brukar ny kunnskap innan mentale teknikkar

Brusetmodellen® er primært ikkje eit vektreduksjonsprogram, men eit program for å oppnå betre helse. Varige endringar av livsstilen får ein ved å tenkje langsiktig og ved bruk av teknikkar for endring av åtferd

Kursdag: Onsdagar kl 18.00 – ca. kl 19.30

Medlemskap på ToppTrening: Vi gir alle kursdeltakarar 1 månad gratis trening og gratis etablering til alle kursdeltakarar som ynskjer medlemskap i kursperioden.

Det er faste treningstimar for kursdeltakarar onsdagar kl 17.00 – kl 17.45

Nupen Kost og helse har tatt over drifta av Brusetmodellen. Ta kontakt med Ingeborg T. Nupen på nupenkh@gmail.com for meir informasjon om påmelding og prisar.