Trude Flø Johnsen

Informasjon

 • Dagleg leiar hos ToppTrening AS
 • Bachelor – «Fysisk aktivitet og helse», ved Norges Idrettshøgskule (2008)
 • Treningsveiledar, Norges Idrettshøgskule (2007)
 • Personleg Trenar, Norges Idrettshøgskule (2007)
 • Instruktør sidan 2003
 • Medeigar ToppTrening AS

Kontakt

E-post: [email]trude@topptrening.no[/email]

Guro O. Kvammen

Guro Osborg Kvammen 2020

Informasjon: 

 • Instruktør
 • Resepsjonsansvaleg
 • Treningsrettleiiar
 • Personleg trenar
  —————————————————
 • Bachelor Idrett ved Høgskulen i Volda
 • Norsk Årsstudium ved Høgskulen i Volda
 • PPU ved Høgskulen på Vestlandet
  ————————————————–
 • Instruktør sidan 2014
 • Personleg trenar sidan 2020

Kontakt

E-post: [email]guro@topptrening.no[/email]

 

Om Guro

Generell treningsbakgrunn:
Var tidlegare aktiv alpinist, og har spelt fotball på Ørsta damelag.
Trivast godt med styrketrening på treningssenter, og har dei siste åra også jobba som instruktør på ToppTrening.

Det å hjelpe andre til å oppnå meistring innan trening og fysisk aktivitet er noko Guro brenn for. Gjennom erfaringane som treningsrettleiiar har ho lært mykje om andre folk sine utfordringar og kor viktig det er å møte personar der dei er. Dette er noko ho tek med meg vidare både som menneske og personleg trenar.

Kristian Woldseth

Kristian Woldseth 2020

Informasjon

 • Instruktør
 • Personlig Trenar

Kontakt

E-post: [email]kristian@topptrening.no[/email]