Guro O. Kvammen

Informasjon: 

 • Instruktør
 • Resepsjonsansvaleg
 • Treningsrettleiiar
 • Personleg trenar
  —————————————————
 • Bachelor Idrett ved Høgskulen i Volda
 • Norsk Årsstudium ved Høgskulen i Volda
 • PPU ved Høgskulen på Vestlandet
  ————————————————–
 • Instruktør sidan 2014
 • Personleg trenar sidan 2020

Kontakt

E-post: [email]guro@topptrening.no[/email]

 

Om Guro

Generell treningsbakgrunn:
Var tidlegare aktiv alpinist, og har spelt fotball på Ørsta damelag.
Trivast godt med styrketrening på treningssenter, og har dei siste åra også jobba som instruktør på ToppTrening.

Det å hjelpe andre til å oppnå meistring innan trening og fysisk aktivitet er noko Guro brenn for. Gjennom erfaringane som treningsrettleiiar har ho lært mykje om andre folk sine utfordringar og kor viktig det er å møte personar der dei er. Dette er noko ho tek med meg vidare både som menneske og personleg trenar.